Ανδρέας Παπακωνσταντίνου: Απαντήσαμε στις πλείστες ανησυχίες των γιατρών

*Συνέντευξη στο Ygeia-News

*Η ηγεσία του ΠΙΣ να παραμερίσει τον αρνητισμό και να καλέσει τα μέλη της να συμβληθούν με το ΓεΣΥ

ε περίπτωση μη ικανοποιητικού αριθμού γιατρών θα αναζητηθούν εναλλακτικές επιλογές ίσως δύσκολες και επώδυνες, όμως, με την πάροδο του χρόνου θα βελτιώνονται προς όφελος του ασθενούς, αλλά και των συμβεβλημένων γιατρών 

*Συγκλίσεις στη διαβούλευση με φαρμακοποιούς και κλινικά εργαστήρια

Ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, αναπληρωτής διευθυντής στον Οργανισμό Ασφάλειας Υγείας-ΟΑΥ σε συνέντευξη στο Ygeia-News δηλώνει ότι οι διαφωνίες του ιατρικού κόσμου ως προς την εισαγωγή του ΓεΣΥ είναι αποτέλεσμα παραπληροφόρησης δακτυλοδείχνοντας την ηγεσία του ΠΙΣ.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου δηλώνει ότι σε περίπτωση μη ικανοποιητικού αριθμού γιατρών ο Οργανισμός «θα αναζητηθούν εναλλακτικές επιλογές ίσως δύσκολες και επώδυνες, όμως, με την πάροδο του χρόνου θα βελτιώνονται προς όφελος του ασθενούς αλλά και των συμβεβλημένων γιατρών». 

ΕΡ: Μερικές εβδομάδες απομένουν ως την έναρξη της καταβολής εισφορών για το ΓεΣΥ, σας ικανοποιεί η ανταπόκριση των γιατρών οι οποίοι εγγράφηκαν στους καταλόγους;

ΑΠ: Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, στις 28 Ιανουαρίου, είχαν εγγραφεί λίγο περισσότερο από 120 προσωπικοί γιατροί από σύνολο 700 εν δυνάμει υποψηφίων (200 παιδίατροι και 500 γιατροί). Αισιοδοξούμε ότι η ροή θα συνεχίσει και θα είναι αυξητική. Η διαδικασία εγγραφής θα είναι ανοικτή τουλάχιστον τρεις μήνες από την ημέρα έναρξης των εγγραφών. Στόχος του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας είναι η εγγραφή όλων των γιατρών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στο Σύστημα.

ΕΡ: Οι γιατροί ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή σας για ενημέρωση;

ΑΠ: Έχουμε πρόσφατα ολοκληρώσει τα παγκύπρια ενημερωτικά σεμινάρια τα οποία απευθύνονταν σε παρόχους υγείας, κυρίως προσωπικούς γιατρούς της πρωτοβάθμιας ιατρικής, στόχος των οποίων ήταν να εξηγήσουμε πώς θα γίνεται η εγγραφή στους καταλόγους του Σχεδίου υγείας. Συνάμα, στελέχη του ΟΑΥ συνεχίζουμε τις ενημερωτικές επαφές σε τακτική βάση με επιστημονικές εταιρείες και ομάδες γιατρών ενώπιον των οποίων αναλύουμε τη φιλοσοφία και τις αρχές λειτουργίας του ΓεΣΥ και απαντούμε στα ερωτήματα του ιατρικού κόσμου. Πρέπει να πω ότι σε όλες τις επαρχίες η συμμετοχή ήταν πολύ ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηγεσία του ΠΙΣ είχε καλέσει τα μέλη της να μην συμμετέχουν.

Μεγάλο κενό πληροφόρησης

ΕΡ: Τελικά πείσατε τον ιατρικό κόσμο, διασκεδάσατε τις ανησυχίες του;

ΑΠ: Όποτε έχουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε με ομάδες παρόχων υγείας, γιατρούς, φαρμακοποιούς και άλλους επιστήμονες, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλο κενό πληροφόρησης που ευνοεί την παραπληροφόρηση, σχετικά με πολλές πρόνοιες του ΓεΣΥ, όπως για παράδειγμα, δικαιώματα και υποχρεώσεις, αμοιβές, συνταγογράφηση φαρμάκων, ζητήματα επισκεψιμότητας ασθενών και άλλα διάφορα. Διαπιστώνω ότι ανάμεσα στους γιατρούς και άλλους παρόχους υγείας υπάρχει σύγχυση και στρεβλές και αβάσιμες εντυπώσεις που πόρρω απέχουν από την πραγματικότητα του Σχεδίου υγείας. Είναι ξεκάθαρο ότι πηγάζουν από κακή πληροφόρηση.

Με την ολοκλήρωση των ενημερωτικών συγκεντρώσεων πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό, έχουμε απαντήσει στις ανησυχίες των γιατρών και αισιοδοξούμε ότι η ηγεσία του ΠΙΣ θα αντιληφθεί την σπουδαιότητα εφαρμογής αυτής της μεγάλης κοινωνικής μεταρρύθμισης, του συστήματος υγείας που θα στηρίζεται στις αρχές της καθολικότητας της αλληλεγγύης και της ισότητας.

Θέλω να ελπίζω ότι η ηγεσία του ΠΙΣ θα παραμερίσει τον αρνητισμό που επιδεικνύει, θα επαναξιολογήσει τα δεδομένα και θα καλέσει τα μέλη της να συμβληθούν με το ΓεΣΥ προς όφελος των ασθενών αλλά και του ιατρικού κόσμου. Μέχρι τέλος του μήνα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις που αφορούν στις άλλες υπηρεσίες φροντίδας που θα παρέχονται κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του Σχεδίου, δηλαδή με τους φαρμακέμπορους, τους φαρμακοποιούς και τα κλινικά εργαστήρια και ο Οργανισμός θα αξιολογήσει τα δεδομένα.

Εναλλακτικές επιλογές

ΕΡ: Αν τελικά, η ανταπόκριση των γιατρών δεν καλύπτει τις ανάγκες, που είναι ορατό ενδεχόμενο, πώς θα διαχειριστείτε τέτοια εξέλιξη;

ΑΠ: Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε παρόχου υγείας να αποφασίσει αν θα συμβληθεί ή όχι με το ΓεΣΥ. Ανάλογα με τις εξελίξεις και τις αποφάσεις του ιατρικού κόσμου ο Οργανισμός θα αποφασίσει τους χειρισμούς του. Θα μελετήσουμε εναλλακτικές επιλογές οι οποίες ενδεχομένως να είναι δύσκολες και επώδυνες για όλους μας, όμως, με την πάροδο του χρόνου είμαι σίγουρος ότι θα βελτιώνονται προς όφελος του ασθενούς, αλλά και των συμβεβλημένων γιατρών και του συστήματος υγείας καθώς θα απαλειφθούν πολλές στρεβλώσεις που παγιώθηκαν εδώ και χρόνια και ταλανίζουν τους συμβαλλόμενους. 

Ακόμη με φαρμακοποιούς και ιδιοκτήτες κλινικών χημείων

ΕΡ: Δηλαδή πιο συγκεκριμένα προς ποια κατεύθυνση θα επικεντρωθείτε;

ΑΠ: Δεν θα ήθελα να προκαταλάβω τις όποιες εξελίξεις. Εξάλλου ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διεργασίες με τους φαρμακοποιούς και τους ιδιοκτήτες κλινικών χημείων, στους οποίους επιδώσαμε τις προτάσεις του Οργανισμού και αναμένουμε την τοποθέτηση των συλλόγων τους. Εκτιμώ ότι υπάρχουν συγκλίσεις στο μεταξύ μας διάλογο. Ο Οργανισμός έχει ικανοποιήσει λογικά αιτήματα των φαρμακοποιών και επιπλέον προσέφερε κίνητρα με στόχο την ενθάρρυνση των συγχωνεύσεων φαρμακείων και τη λειτουργία φαρμακείων σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη των δικαιούχων.

Οικονομικά κίνητρα για προώθηση των συγχωνεύσεων και των διαπιστεύσεων έχουν προσφερθεί και στους ιδιοκτήτες κλινικών εργαστηρίων, από τους οποίους επίσης αναμένουμε την τοποθέτησή τους.

Λέγοντας αυτά, αισιοδοξώ ότι η ηγεσία του ΠΙΣ θα κάνει σοφότερες σκέψεις, γνωρίζει καλά ότι είμαστε στη διάθεσή της να εξετάσουμε και ικανοποιήσουμε τις όποιες λογικές διεκδικήσεις, που δεν παραβιάζουν τη φιλοσοφία και τις αρχές του Σχεδίου υγείας. Γνωρίζει καλά η ηγεσία του ΠΙΣ ότι έχουμε ικανοποιήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των αιτημάτων που έθεσε κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων.

Έχουμε βελτιώσει τις αμοιβές 

ΕΡ: Μετά τη λήξη του χρονοδιαγράμματος ο πάροχος υγείας θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει ή να αποχωρήσει από το ΓεΣΥ;

ΑΠ: Όσον αφορά τους παρόχους υγείας οι οποίοι θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν μετά τους πρώτους τρεις μήνες από την ημερομηνία που ανοίγματος του καταλόγου εγγραφής, το αίτημα τους θα εξετασθεί στη βάση των αναγκών του ΓεΣΥ.

Το Σχέδιο δεν είναι κλειστού τύπου, στόχος μας δεν είναι να εγκλωβίσουμε σε αυτό επιστήμονες παρά τη θέλησή τους. Οι πολλές ανησυχίες των γιατρών έχουν απαντηθεί, το νέο περιβάλλον με την εφαρμογή του ΓεΣΥ θα είναι προς όφελός τους, έχουμε βελτιώσει τις αμοιβές και εκτιμώ ότι δεν θα θέλουν να εξέλθουν. Αλλά αν κάποιος αποφασίσει να εξέλθει του Συστήματος θα μπορεί να το πράξει ανά πάσα στιγμή.

Εκστρατεία ενημέρωσης σε παρόχους υγείας και σε δικαιούχους

ΕΡ: Οι δικαιούχοι προφανώς έχουν ελλιπή και αποσπασματική ενημέρωση ως προς το τι θα αλλάξει στην υγεία, γιατί ο ΟΑΥ καθυστερεί;

ΑΠ: Η αλήθεια είναι ότι παρατηρήθηκε μικρή καθυστέρηση στον προγραμματισμό μας, εξέλιξη που ήταν εκτός του ελέγχου μας, καθώς προέκυψε διαδικαστικό ζήτημα με τον διαγωνισμό και τις προσφοροδότριες εταιρείες. Το ζήτημα που εκκρεμούσε ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών έχει τακτοποιηθεί και σύντομα η εταιρεία που ανέλαβε αρχίζει την εκστρατεία ενημέρωσης.

Η εκστρατεία θα απευθύνεται τόσο σε παρόχους υγείας όσο και σε δικαιούχους. Ο ασθενής σαφώς θα πρέπει να είναι ενήμερος των δικαιωμάτων του και αλλαγών που θα επέλθουν, αλλά δεν χρειάζεται να γνωρίζει επακριβώς όλες τις λεπτομέρειες του ΓεΣΥ. Ουσιαστικά ο ασθενής θα απευθύνεται στον προσωπικό γιατρό του ο οποίος, όταν χρειάζεται, θα τον καθοδηγεί.

Ακόμη να αναφέρω ότι πέραν της επικείμενης εκστρατείας, παράλληλα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο με παγκύπριο αριθμό 17000 με δωρεάν κλίση. Επίσης, για όποιες απορίες το κοινό μπορεί να απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gesy.org.cy.

Δεν θα γίνουν θαύματα από την πρώτη μέρα υλοποίησης του ΓεΣΥ

ΕΡ: Πώς θα γίνεται έλεγχος σχετικά με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας;

ΑΠ: Η ποιότητα θα ξεκινά πρωτίστως από τους ίδιους τους ιατρούς μας και τους  υπόλοιπους παρόχους. Έχουμε πολύ καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που στη μεγάλη του πλειοψηφία έχει σπουδάσει και εργασθεί σε προηγμένα συστήματα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση τους εντός του ΓεΣΥ, αναμένουμε ότι θα υπάρξει αναβάθμιση της ποιότητας. Πέραν αυτού το ΓεΣΥ υιοθετεί αριθμό βέλτιστων πρακτικών που θα ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια. Μεταξύ άλλων θα λειτουργήσει για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο ο ηλεκτρονικός φάκελός του ασθενή, ένα σημαντικό εργαλείο για τον γιατρό ο οποίος θα έχει ολοκληρωμένη εικόνα για το ιστορικό του πάσχοντα που θα βοηθήσει στην καλύτερη διάγνωση και θεραπεία, στον περιορισμό της πολυφαρμακίας και αχρείαστων διαγνωστικών εξετάσεων. Επίσης, εντός του ΓεΣΥ θα καθορίζονται ελάχιστα κριτήρια ποιότητας για τους παρόχους και θα εφαρμόζονται πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες εκεί και όπου κριθεί αναγκαίο. Επιπλέον, τα έσοδα των παρόχων υγείας από το ΓεΣΥ θα καθορίζονται από το κατά πόσο ο ασθενής θα τους επιλέγει. Συνεπώς, εντός του ΓεΣΥ δημιουργείται ένα υγιές ανταγωνιστικό περιβάλλον, όχι στη βάση διαφοροποιημένων τιμών, αλλά στη βάση της ποιότητας των υπηρεσιών και της ικανοποίησης των ασθενών.

Με τα πιο πάνω δεν ισχυρίζομαι ότι θα γίνουν θαύματα από την πρώτη μέρα υλοποίησης του ΓεΣΥ, ας μην ξεχνάμε ότι κληρονομούμε χρόνιες στρεβλώσεις από το υφιστάμενο σύστημα και συνεπώς θα πρέπει οι προσδοκίες μας να μην είναι υπερβολικές. Θα πρέπει όλοι να δώσουμε χρόνο στο σύστημα να αναπτυχθεί. Αναμφίβολα όμως, η εφαρμογή του ΓεΣΥ δημιουργεί τις προοπτικές και τις προϋποθέσεις για να επιλυθούν διαχρονικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τον τομέα της υγείας, όπως αποσυμφόρηση και αποτελεσματικότερη οργάνωση των δημοσίων νοσηλευτηρίων, λίστες αναμονής, απουσία ελέγχου, αδιαφάνεια κ.τλ. Η Πολιτεία θα έχει ασφαλή στοιχεία αναφορικά με τις ανάγκες στην υγεία ώστε να διαμορφώνει τις αποτελεσματικότερες πολιτικές με σκοπό το κάθε ευρώ που δαπανάται να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία για τον ασθενή.

Διπλές εισφορες 

ΕΡ: Τι θα γίνει με τα ταμεία υγείας εργαζομένων, θα συνεισφέρουν διπλές εισφορές;

ΑΠ: Ο νόμος δεν ορίζει κάτι επί του ζητήματος. Οι διαχειριστές των ταμείων υγείας θα πρέπει να αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα και να λάβουν τις αποφάσεις τους. Προφανώς με την εφαρμογή του ΓεΣΥ η παράλληλη λειτουργία τους θα έχει λογική. Τα περισσότερα, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε άλλα συστήματα υγείας, θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά καλύπτοντας υπηρεσίες που το ΓεΣΥ δεν θα περιλαμβάνει.

ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Πηγή: ygeia-news.com


Διαβάστε επίσης!

loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.