Ανοικτή επιστολή του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου στον Υπουργό Παιδείας

Το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής απευθύνει  στον Υπουργό την ακόλουθη ανοικτή επιστολή  στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Δρα Κώστα Χαμπιαούρη:

“Έντιμε κύριε Υπουργέ,

Το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (ΣΝΜ) Κύπρου, με βάση τους Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους (1988-2017), και συγκεκριμένα το Μέρος II, άρθρο 11, παράγραφος (α), παράγραφος (β), παράγραφος (γ) και παράγραφος (θ), είναι το αρμόδιο σώμα στην Κυπριακή Δημοκρατία υπεύθυνο ανάμεσα σε άλλα για τα ακόλουθα:

(α) Την μελέτη αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών και στο Μητρώο Μαιών.

(β) Την έγκριση εγγραφής στο Μητρώο Νοσηλευτών και στο Μητρώο Μαιών και τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

(γ) Την άσκηση πειθαρχικής δικαιοδοσίας που ρυθμίζεται με Κανονισμούς, δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 22 των εν λόγω νόμων.

(θ) Την αξιολόγηση και έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία καταλήγουν στην απόκτηση επαγγελματικού τίτλου στη νοσηλευτική ή μαιευτική, δημόσιων και ιδιωτικών σχολών, στις οποίες διδάσκεται η νοσηλευτική και η μαιευτική επιστήμη.                                                            1

Όλες οι πιο πάνω αρμοδιότητες και οι ως εξ’ αυτών συνακόλουθες δραστηριότητες του ΣΝΜ Κύπρου, στοχεύουν στο να διασφαλιστεί ότι οι εγγεγραμμένοι νοσηλευτές και μαίες που ασκούν το επάγγελμα στην Κυπριακή Δημοκρατία, παρέχουν με επάρκεια και ασφάλεια φροντίδα υγείας στους πολίτες του τόπου μας. Η φροντίδα αυτή παρέχεται σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε φυλακές, σε κλινικές, στη κοινότητα, σε χώρους εργασίας, ακόμα και σε προσωρινά καταλύματα προσφύγων.

Συμπεριλαμβάνει δε ανάμεσα σε άλλα, τόσο την αξιολόγηση για αναγνώριση των αναγκών υγείας ατόμων κάθε ηλικίας και των οικογενειών τους, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων για ικανοποίηση αυτών των αναγκών, τη λήψη αποφάσεων για την επιλογή των κατάλληλων νοσηλευτικών παρεμβάσεων, καθώς και την προσφορά στους πολίτες αυτών των παρεμβάσεων που μπορεί να σχετίζονται από την πρόληψη και προαγωγή της υγείας μέχρι και την θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας (σε συνεργασία και συνεννόηση και με άλλους επαγγελματίες υγείας).

Στα πιο πάνω θα πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι οι νοσηλευτές και οι μαίες της Κύπρου οφείλουν, στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, να ανανεώνουν την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος τους κάθε 4 χρόνια (μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων τους από το ΣΝΜ Κύπρου), παρουσιάζοντας αποδεικτικά στοιχεία επάρκειας κλινικών εμπειριών και άσκησης του επαγγέλματος για τα προηγούμενα 4 έτη, καθώς και απόκτησης νέων γνώσεων που λαμβάνονται με την μορφή συνεχιζόμενης νοσηλευτικής/ μαιευτικής εκπαίδευσης. Η υποχρέωση για ανανέωση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος είναι υποχρεωτική μόνο για λίγα επαγγέλματα στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχει εισαχθεί για να διασφαλιστεί σε μεγαλύτερο ακόμα βαθμό ότι οι εγγεγραμμένοι νοσηλευτές και μαίες που ασκούν το επάγγελμα, παρέχουν με επάρκεια και ασφάλεια, φροντίδα υγείας στους πολίτες του τόπου μας, σε όλους τους χώρους της Κυπριακής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου του σχολείου.

Πρόσφατα, κύριε υπουργέ, είχατε ερωτηθεί από δημοσιογράφο σε τηλεοπτική εκπομπή, αν προτίθεστε να δώσετε προτεραιότητα στην ενδυνάμωση του θεσμού του σχολικού νοσηλευτή σε μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας, ευημερίας και υγείας στο χώρο του σχολείου, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εργαζόμενους στο χώρο αυτό. Σε μεγάλη έκπληξη των μελών του ΣΝΜ Κύπρου, απαντήσατε επί λέξη «γιατί ένας νοσηλευτής μπορεί να κρίνει από ένα απλό κτύπημα αν θα καλέσει ασθενοφόρο ή όχι;» Είναι η άποψη των μελών του ΣΝΜ Κύπρου, ότι με την πιο πάνω δήλωσή σας θέσατε υπό αμφισβήτηση το ρόλο, αρμοδιότητες και την επάρκεια του ΣΝΜ Κύπρου σε σχέση με την αξιολόγηση των νοσηλευτών και μαιών κατά την έκδοση ή ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Τα μέλη του ΣΝΜ Κύπρου, πιστεύουν επίσης ότι το ερώτημα που ατυχώς θέσατε στο δημοσιογράφο, θέτει εν μέρει σε αμφισβήτηση και το έργο των πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου και του εξωτερικού που προσφέρουν νοσηλευτική/μαιευτική εκπαίδευση. Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση και έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία καταλήγουν στην απόκτηση επαγγελματικού τίτλου στη νοσηλευτική ή μαιευτική, γίνεται από το ΣΝΜ Κύπρου, και ότι αυτή διεξάγεται στη βάση διεθνών θεσμοθετημένων κριτηρίων αξιολόγησης, καθορισμένων προσόντων και κλινικής επάρκειας αλλά και των υποχρεώσεων της

Κυπριακής Δημοκρατίας για την αμοιβαία αναγνώριση εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/36/ΕΕ.

Συναφώς αναφέρεται ότι σε ιδιωτικά σχολεία, κάποια ειδικά σχολεία αλλά και στα κανονικά σχολεία της Κύπρου, εργοδοτούνται νοσηλευτές και επισκέπτριες υγείας που ασκούν τα καθήκοντα τους με επιτυχία, συνεργάζονται άψογα και εποικοδομητικά με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και χωρίς ποτέ να έχει αναφερθεί στο ΣΝΜ Κύπρου, οποιοδήποτε πρόβλημα μέχρι σήμερα.

Στην βάση των πιο πάνω, τα μέλη του ΣΝΜ Κύπρου θεωρούν, ότι οι δηλώσεις σας προκαλούν αδικαιολόγητη σύγχυση στην Κυπριακή κοινωνία και δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις στους πολίτες για την επάρκεια των νοσηλευτών και μαιών που εργάζονται στην Κυπριακή Δημοκρατία εισάγοντας συνακόλουθα ένα αίσθημα ανασφάλειας. Τίθενται δε εμμέσως, άδικα, ερωτηματικά για τον αν το ΣΝΜ Κύπρου διαδραματίζει σωστά το ρόλο του.

Καταληκτικά, το ΣΝΜ Κύπρου ως το αρμόδιο σώμα που ρυθμίζει και ελέγχει την εγγραφή στα μητρώα Νοσηλευτών και Μαιών, καθώς και την άσκηση των επαγγελμάτων αυτών στην Κυπριακή Δημοκρατία, σας καλεί να ανακαλέσετε τις δηλώσεις σας ή/και να προβείτε στις ανάλογες διευκρινίσεις ή επεξηγήσεις έτσι που να διορθωθούν εσφαλμένες εντυπώσεις για την επάρκεια των ασκούντων νοσηλευτών/ μαιών και τον ρόλο που διαδραματίζει το ΣΝΜ Κύπρου”.

Πηγή: ygeia-news.com


Διαβάστε επίσης!

loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.