Δρ. Αμαλία Χατζηγιάννη: Το 40% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, πεθαίνει στα επόμενα 5 χρόνια

*Συνέντευξη στο YgeiaNews

*Το 40% διπλασιάζεται και φθάνει το 80%, όταν η διάγνωση αργήσει και γίνει στα προχωρημένα στάδια της νόσου

* Συχνότερη αιτία της καρδιακής ανεπάρκειας είναι η στεφανιαία νόσος.Ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου μπορεί να νεκρώσει τμήμα της καρδιάς και κατ’επέκταση τη λειτουργικότητα της

*Στην Κύπρο δεν υπάρχουν στοιχεία για τη συχνότητα και θνητότητα από καρδιακή ανεπάρκεια.Υπολογίζεται ότι οι θάνατοι είναι παρόμοιοι με αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Δρ. Αμαλία Χατζηγιάννη Ειδικός Καρδιολόγος,Βοηθός Διευθύντρια Καρδιολογικής/Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου σε συνέντευξη της στο Ygeia News, αναφέρεται στις υπηρεσίες που προσφέρει η κλινική που προϊσταται,τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ενώ μας μιλά και για την καρδιακή ανεπάρκεια.

Ας την ακολουθήσουμε στην ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας παραχώρησε.  

Υπηρεσίες

ΕΡ: Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει η Καρδιολογική/Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου;

ΑΠ: Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Καρδιολογική / Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου είναι η παρακολούθηση ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία και η παρακολούθηση εσωτερικών ασθενών που βρίσκονται στην κλινική και στην ΜΕΠ (Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης). Αναλυτικότερα οι καρδιολόγοι ασχολούνται με:

 • απλά καρδιογραφήματα
 • διαθωρακικά υπερηχοκαρδιογραφήματα
 • διοισοφάγεια υπερηχοκαρδιογραφήματα
 • υπερηχογραφήματα φόρτισης stress echo
 • δοκιμασίες κοπώσεως
 • 24ωρη καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος
 • 24ωρη καταγραφή πιέσεως
 • αντιϋπερτασικό ιατρείο

Προσωπικό

ΕΡ: Πόσο προσωπικό, ιατρικό και παραϊατρικό στελεχώνει την κλινική και πόσες κλίνες διαθέτει;

ΑΠ: Το προσωπικό που στελεχώνει την Καρδιολογική / Παθολογική Κλινική και ΜΕΠ είναι συνολικά 55 άτομα και απαρτίζεται από 26 κλίνες.

Αναλυτικά υπάρχουν:

 • 1 Βοηθός Διευθυντής Καρδιολογίας
 • 3 Καρδιολόγοι
 • 2 Ειδικοί Παθολόγοι
 • 39 Νοσηλευτικοί Λειτουργοί
 • 5 Καθαρίστριες, και
 • 5 Βοηθοί Θαλάμου

Αξιολόγηση

ΕΡ: Πως αξιολογείτε τις καρδιολογικές/παθολογικές  υπηρεσίες που παρέχονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου;

ΑΠ: Οι καρδιολογικές και παθολογικές υπηρεσίες που παρέχονται στους ασθενείς είναι πολύ ικανοποιητικές.

Προβλήματα

ΕΡ: Ποια είναι τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κλινική αναφορικά με την ομαλή λειτουργία της;

ΑΠ: Τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κλινική είναι το μεικτό τμήμα, δηλαδή οι καρδιολογικοί και παθολογικοί ασθενείς στεγάζονται στον ίδιο θάλαμο, υπό την επίβλεψη των δύο ειδικοτήτων (Δεν έχει γίνει ακόμα διαχωρισμός των δυο ειδικοτήτων). Υπάρχει υποστελέχωση της κλινικής, όμως αναμένεται προσεχώς να επανδρωθεί με επιπλέον προσωπικό, καθώς επίσης αναμένεται να εξοπλιστούν τα εξωτερικά ιατρεία με ιατρικό εξοπλισμό.

Λειτουργία καρδιάς

ΕΡ: Πως δουλεύει φυσιολογικά η καρδία;

ΑΠ: Η καρδιά είναι μία αντλία, η οποία στέλνει το αίμα στους πνεύμονες προκειμένου να εμπλουτιστεί σε οξυγόνο, ώστε να τροφοδοτήσει τον υπόλοιπο οργανισμό με θρεπτικά στοιχεία. Αφού διενεργηθεί ο κύκλος της κυκλοφορίας του αίματος στον οργανισμό, η καρδιά παραλαμβάνει πάλι το αίμα ώστε να το ξαναστείλει στους πνεύμονες για τον εμπλουτισμό του σε οξυγόνο.

Οι παραπάνω λειτουργίες επιτυγχάνονται κυρίως στις 2 κοιλίες της καρδιάς, τη δεξιά και την αριστερή. Η δεξιά κοιλία της καρδιάς αντλεί αίμα από την περιφέρεια και τη διοχετεύει στους πνεύμονες για τον εμπλουτισμό του σε οξυγόνο, ενώ η αριστερή κοιλία αντλεί το οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες και το προωθεί στο υπόλοιπο σώμα.

Ορισμός

ΕΡ: Τι είναι η καρδιακή ανεπάρκεια ;

ΑΠ: H καρδιακή ανεπάρκεια είναι μία πάθηση κατά την οποία η καρδιά αδυνατεί να διοχετεύσει την απαραίτητη ποσότητα αίματος στο σώμα, ώστε να επιτελέσει τις φυσιολογικές του λειτουργίες.

Αιτίες

ΕΡ: Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες που προκαλούν την καρδιακή ανεπάρκεια;

ΑΠ: Συχνότερη  αιτία της καρδιακής ανεπάρκειας είναι η στεφανιαία νόσος. Ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου μπορεί να νεκρώσει τμήμα της καρδιάς και κατ’ επέκταση τη λειτουργικότητά της. Οι περισσότερες δομικές καρδιακές βλάβες, όπως βαλβιδοπάθειες αλλά και λοιμώξεις του μυοκαρδίου, είναι αναγνωρισμένα αίτια καρδιακής ανεπάρκειας. Επίσης, εξίσου σημαντικό αίτιο μπορεί να είναι και μία χρόνια αρρύθμιστη πάθηση, όπως η υπέρταση η οποία επί χρόνια καταπονεί την καρδιά, την εξαντλεί και καταλήγει σε αδυναμία της λειτουργικότητάς της.

Συμπτώματα

ΕΡ: Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα της;

ΑΠ: Τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας είναι ποικίλα και μη ειδικά, σημαντικό είναι επίσης πόσο προχωρημένη είναι η νόσος και εάν είναι επηρεασμένη η δεξιά ή αριστερή καρδιακή κοιλότητα.

Τα κυριότερα συμπτώματα που προκαλούνται στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια είναι η αδυναμία, η καταβολή, η ταχυπαλμία και η μειωμένη αντοχή στην κόπωση. Η καρδιά κατακρατεί υγρά τα οποία συγκεντρώνονται στην κοιλιακή χώρα (ασκίτης), στα κάτω άκρα (οίδημα) και στους πνεύμονες, προκαλώντας πνευμονική συμφόρηση, πνευμονικό οίδημα ή πλευριτικές συλλογές.

 Όταν η καρδιακή ανεπάρκεια αναπτύσσεται μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες, οι ασθενείς εμφανίζουν δύσπνοια, είτε κατά την εκτέλεση κάποιας δραστηριότητας, είτε στην ηρεμία. Οι ασθενείς αυτοί συχνά χρειάζονται αρκετά μαξιλάρια προκειμένου να αναπνέουν φυσιολογικά κατά την ύπτια θέση. Η ελάττωση της λειτουργίας της δεξιάς κοιλίας συχνά οδηγεί σε συμφόρηση υγρών στο ήπαρ και πόνο στην αντίστοιχη περιοχή. Όταν η καρδιακή ανεπάρκεια αναπτύσσεται μέσα σε μεγάλο χρονικό διάστημα, τα συμπτώματα εμφανίζονται σταδιακά. Τα κυριότερα από αυτά είναι η κόπωση, η αδυναμία, η αύξηση του σωματικού βάρους, το οίδημα, ο ασκίτης, η ναυτία και η ανορεξία.

Διάγνωση

ΕΡ: Πως γίνεται η διάγνωση και η παρακολούθηση της καρδιακής ανεπάρκειας;

ΑΠ: Η διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας βασίζεται στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, την κλινική εξέταση και σε μία σειρά διαγνωστικών εξετάσεων.

Με τη λήψη του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς ο γιατρός συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και τα υποκείμενα νοσήματα που μπορεί να ευθύνονται για την εκδήλωση της νόσου. Με την κλινική εξέταση, ο γιατρός ακροάζεται με προσοχή τις περιοχές της καρδιάς και των πνευμόνων, εξετάζει την κοιλιακή χώρα και ελέγχει τη ροή του αίματος στα άνω και κάτω άκρα. Με βάση τα ευρήματα από το ιστορικό και την κλινική εξέταση ο γιατρός θα ζητήσει στη συνέχεια τις κατάλληλες διαγνωστικές εξετάσεις προκειμένου να εκτιμηθεί η λειτουργική ικανότητα της καρδιάς και οι αιτίες της καρδιακής ανεπάρκειας.

Οι συχνότερες εξετάσεις που θα ζητήσει ο γιατρός είναι οι ακόλουθες

Ακτινογραφία θώρακος: Δείχνει το μέγεθος και το σχήμα της καρδιάς, καθώς και τα μεγάλα αγγεία μέσα στο θώρακα. Ηλεκτροκαρδιογράφημα: Πρόκειται για την απεικόνιση της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς σε ένα ειδικό χαρτί. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση υποκείμενων νοσημάτων, όπως η στεφανιαία νόσος και οι διάφορες αρρυθμίες.

Υπερηχογράφημα «echo» καρδιάς: Το υπερηχογράφημα καρδιάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαστάσεις των καρδιακών κοιλοτήτων, τη λειτουργία των καρδιακών βαλβίδων και την κινητικότητα των διαφόρων τμημάτων της καρδιάς. Βοηθάει ακόμη στην εκτίμηση του κλάσματος εξώθησης.

Δοκιμασία κοπώσεως (Τεστ κοπώσεως): Κατά τη δοκιμασία κοπώσεως ελέγχεται η λειτουργία της καρδιάς κατά την άσκηση.

Ο ασθενής περπατάει επάνω σε έναν κυλιόμενο τάπητα, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται η αρτηριακή πίεση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα και η καρδιακή συχνότητα.

Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου: Το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου είναι μια απεικονιστική τεχνική με την οποία ελέγχεται η αιμάτωση του καρδιακού μυός και ανήκει στις λεγόμενες μη επεμβατικές διαγνωστικές τεχνικές.

Στεφανιογραφία: Η στεφανιογραφία είναι η εξέταση με την οποία σκιαγραφούνται οι στεφανιαίες αρτηρίες. Αποτελεί τμήμα του καρδιακού καθετηριασμού. 

Συχνότητα

ΕΡ: Συχνότητα εμφάνιση της  νόσου και παράγοντες κινδύνου.

ΑΠ: Πέντε εκατομμύρια ασθενείς στις ΗΠΑ έχουν καρδιακή ανεπάρκεια. Πρόκειται για νόσο των ηλικιωμένων, περίπου  1%   σε άτομα < 60 ετών και  10%  σε  > 80 ετών.

Καρδιακή νόσος

ΕΡ: Οποιαδήποτε μορφή καρδιακής νόσου μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια;

ΑΠ: Όχι, ακόμη και στα νοσήματα που ευθύνονται για την εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας εφόσον αυτά διαγνωστούν και αντιμετωπιστούν στα αρχικά στάδια

Πρόληψη

ΕΡ: Πρόληψη της καρδιακής ανεπάρκειας.

ΑΠ: Πρόληψη και αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου. Διακοπή καπνίσματος και αλκοόλ, πρόληψη και  ρύθμιση αρτηριακής πίεσης και διαβήτη, μείωση πρόσληψης αλατιού και μεσογειακή δίαιτα.

Προσδόκιμο ζωής

ΕΡ: Καρδιακή ανεπάρκεια –Προσδόκιμο Ζωής. Πόσο ζει κάποιος με καρδιακή ανεπάρκεια;

ΑΠ: Από τους ασθενείς που διαγιγνώσκονται με καρδιακή ανεπάρκεια, το 40% αναμένεται να πεθάνει στα επόμενα 5 έτη. Το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται και φθάνει το 80% όταν η διάγνωση αργήσει και γίνει στα προχωρημένα στάδια της νόσου.

Στατιστικά στοιχεία

ΕΡ: Στην Κύπρο έχουμε στατιστικά  στοιχεία θανάτων από καρδιακή ανεπάρκεια;

ΑΠ: Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια μεγάλη μελέτη για την συχνότητα και θνητότητα από καρδιακή ανεπάρκεια. Υπολογίζεται ότι οι θάνατοι από καρδιακή ανεπάρκεια είναι παρόμοιοι με αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παιδική ηλικία

ΕΡ: Καρδιακή ανεπάρκεια στην παιδική ηλικία.

ΑΠ: Συνήθως σε παιδιά που γεννιούνται με συγγενείς καρδιοπάθειες ή με δυσρυθμίες καθώς επίσης με σπάνια μεταβολικά νοσήματα. Η πιο συχνή αιτία καρδιακής ανεπάρκειας στα πρόωρα νεογνά είναι ο ανοικτός αρτηριακός πόρος ενώ στα τελειόμηνα νεογνά η στένωση του ισθμού της αορτής, η μεγάλη μεσοκοιλιακή επικοινωνία, οι μυοκαρδίτιδες και οι ταχυαρρυθμίες.

Θεραπεία

ΕΡ: Θεραπεύεται η καρδιακή ανεπάρκεια;

ΑΠ: Η θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Ένας βασικός και πολύ αποδοτικός τρόπος να προληφθεί η καρδιακή ανεπάρκεια είναι η σωστή παρακολούθηση σε ειδικά ιατρεία  και η ρύθμιση της αρτηριακή πίεσης.
 • Διόρθωση υποκειμένων νόσων/καταστάσεων όπως π.χ. βαλβιδικές βλάβες, μυοκαρδιακή ισχαιμία,  αρρυθμίες.
 • Φαρμακολογική θεραπεία (Διουρητικά, αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειτασίνης, ACE ή ARBs spironolactone , B-blockers, Καρδιοτονωτικές γλυκοσίδες).
 • Μη Φαρμακολογική θεραπεία η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εμφύτευση βηματοδότη ή απιδινωτή αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις η χειρουργική αντιμετώπιση.

Τρόπος ζωής

ΕΡ: Καρδιακή ανεπάρκεια: Τρόπος ζωής – Διατροφή.

ΑΠ: Ιδιαίτερα σημαντική είναι η καταγραφή από τον ασθενή ορισμένων σημαντικών παραμέτρων, όπως είναι η αρτηριακή πίεση, η καρδιακή συχνότητα, οι μεταβολές του σωματικού βάρους και η ποσότητα των αποβαλλόμενων ούρων. Ο ασθενής και η οικογένεια του θα πρέπει να εκπαιδευτούν και να ενημερωθούν στα εξής:

Αναγνώριση των συμπτωμάτων και κατάλληλες ενέργειες Καθημερινό ζύγισμα

Διακοπή καπνίσματος

Σημασία της συμμόρφωσης με τη θεραπεία

Καθορισμός των δόσεων και της ώρας λήψης των φαρμάκων Παρενέργειες φαρμάκων

Περιορισμένη πρόσληψη αλατιού

Αποφυγή λήψης αλκοόλ

Απώλεια σωματικού βάρους, σε παχύσαρκους ασθενείς

Αποφυγή λήψης >1 λίτρου υγρών (σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρής καρδιακής ανεπάρκειας)

Τακτικός εμβολιασμός

Καθημερινό πρόγραμμα ήπιας σωματικής άσκησης

Αποφυγή συναισθηματικής φόρτισης

*Βοηθός Διευθύντρια Καρδιολογικής/Παθολογικής Κλινικής

Γενικού Νοσοκομείου Αμμόχωστου

Ιατρικός Διευθυντής Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου

Επιστημονικός Διευθυντής – Διεύθυνσης Λάρνακας-Αμμοχώστου

Τηλ: 23200105  (ΓΝ Αμμοχώστου)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΖΙΝΟΥ

Πηγή: ygeia-news.com


Διαβάστε επίσης!

loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.