Ο FDA εγκρίνει το cemiplimab-rwlc για το προχωρημένο  πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ενέκρινε το cemiplimab-rwlc για τη θεραπεία ασθενών με μεταστατικό πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος (CSCC) ή τοπικά προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος, οι οποίοι δεν έχουν κριθεί κατάλληλοι για θεραπευτική χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία. Το cemiplimab-rwlc είναι ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει τον υποδοχέα σημείων ελέγχου προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου PD-1 (programmed cell death protein-1) και αποτελεί την πρώτη και μοναδική θεραπεία που λαμβάνει έγκριση και είναι διαθέσιμη ειδικά για το προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος στις ΗΠΑ.

“Η σημερινή απόφαση του FDA αποτελεί σημαντική είδηση για τους ασθενείς με προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος, οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν είχαν στη διάθεσή τους εγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές, και ιδιαίτερα για εκείνους που δεν είναι κατάλληλοι για χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία,” δήλωσε ο Michael R. Migden, M.D., κύριος ερευνητής του βασικού κλινικού προγράμματος στο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος και Καθηγητής στο Τμήμα Δερματολογίας και στο Τμήμα Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου στο Αντικαρκινικό Κέντρο MD Anderson του Πανεπιστημίου του Τέξας. “Το cemiplimab-rwlc αποτελεί μια σημαντική νέα επιλογή ανοσοθεραπείας για τους ιατρούς στις ΗΠΑ που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση μιας σημαντικής ακάλυπτης ανάγκης στη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών.”

Το πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος είναι η δεύτερη πιο συχνή μορφή καρκίνου του δέρματος και υπολογίζεται ότι ευθύνεται για 7.000 θανάτους κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Σήμερα αντιστοιχεί περίπου στο 20% του συνόλου των τύπων καρκίνου του δέρματος στις ΗΠΑ, με τον αριθμό των νεοδιαγνωσθέντων περιστατικών να αναμένεται να παρουσιάζει αύξηση σε ετήσια βάση. Όταν το πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος διεισδύει σε βαθύτερα στρώματα του δέρματος ή παρακείμενους ιστούς, χαρακτηρίζεται ως τοπικά προχωρημένο. Μόλις εξαπλωθεί σε άλλα απομακρυσμένα μέρη του σώματος, θεωρείται μεταστατικό.

“Ακολουθώντας τα επιστημονικά ευρήματα, αναγνωρίσαμε νωρίς ότι το προχωρημένο  πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος αποτελούσε έναν πολλά υποσχόμενο στόχο έρευνας με το cemiplimab-rwlc,” δήλωσε ο Israel Lowy, M.D., Ph.D., Vice President of Global Clinical Development and Head of Translational Science and Clinical Oncology, Regeneron. “Είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε στους ασθενείς στις ΗΠΑ την πρώτη και μοναδική θεραπεία για το προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος και παραμένουμε εστιασμένοι στην πρόοδο των κλινικών ερευνών που εξετάζουν το cemiplimab-rwlc ως δυνητική μονοθεραπεία και συνδυαστική θεραπεία σε άλλους τύπους καρκίνου.”

Το cemiplimab-rwlc αξιολογήθηκε από τον FDA κατά προτεραιότητα, διαδικασία που εφαρμόζεται αποκλειστικά για φάρμακα που αντιπροσωπεύουν σημαντική βελτίωση στην ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα στη θεραπεία σοβαρών παθήσεων, και το 2017 χαρακτηρίστηκε ως Πρωτοποριακή Θεραπεία [Breakthrough Therapy] για το προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος. Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός δημιουργήθηκε για να επισπεύδει την ανάπτυξη και αξιολόγηση φαρμάκων που παρουσιάζουν τη δυνατότητα να προσφέρουν σημαντική βελτίωση στη θεραπεία σοβαρών ή απειλητικών για τη ζωή παθήσεων.

“Στις ΗΠΑ, το πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος αποτελεί έναν στους πέντε τύπους καρκίνου του δέρματος, και ο αριθμός των νέων διαγνώσεων αυξάνεται,”» δήλωσε ο Olivier Brandicourt, M.D., Chief Executive Officer της Sanofi. “Πιστεύουμε ότι το cemiplimab-rwlc έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη ζωή των ασθενών με προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος στις ΗΠΑ, καθώς συμβάλλει στην κάλυψη ενός κρίσιμου κενού όσον αφορά στις θεραπευτικές επιλογές. Έχουμε δεσμευτεί να φέρουμε αυτό το σημαντικό φάρμακο στους ασθενείς σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο το συντομότερο δυνατό.”

Η συνιστώμενη δόση του cemiplimab-rwlc είναι 350 mg και χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση 30 λεπτών κάθε τρεις εβδομάδες, μέχρι να παρατηρηθεί εξέλιξη της νόσου ή μη αποδεκτή τοξικότητα. Το cemiplimab-rwlc διατίθεται σε φιαλίδιο μίας δόσης 350 mg.

Βασικό Κλινικό Πρόγραμμα στο προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος και αποτελέσματα

Η έγκριση του cemiplimab-rwlc από τον FDA βασίστηκε σε μία συνδυαστική ανάλυση δεδομένων από μία ανοιχτή, πολυκεντρική, μη τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη Φάσης 2, γνωστή ως EMPOWER-CSCC-1 (Μελέτη 1540), και από δύο ομάδες επέκτασης από μια πολυκεντρική, ανοιχτή, μη τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη Φάσης 1 (Μελέτη 1423) στο προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος. Μαζί, οι δύο μελέτες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο σύνολο προοπτικών δεδομένων στο προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος.

Οι κύριοι δείκτες έκβασης αποτελεσματικότητας για την ενοποιημένη ανάλυση της μελέτης EMPOWER-CSCC-1 και των δύο ομάδων επέκτασης κλινικής μελέτης στο προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος ήταν το επιβεβαιωμένο ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης (ORR), βάσει ανεξάρτητης κεντρικής αξιολόγησης (ICR), καθώς και η διάρκεια ανταπόκρισης (DOR), βάσει ανεξάρτητης κεντρικής αξιολόγησης. Η ανάλυση αποτελεσματικότητας διενεργήθηκε όταν όλοι οι ασθενείς είχαν την ευκαιρία να συμπληρώσουν τουλάχιστον έξι μήνες παρακολούθησης (follow-up). 

Τα συνδυαστικά αποτελέσματα αποτελεσματικότητας (n=108) από τη μελέτη EMPOWER-CSCC-1 και τις δύο ομάδες επέκτασης από τη μελέτη Φάσης 1 στο προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος είναι τα εξής:

+Συνεχιζόμενη κατά την τελευταία αξιολόγηση

*Διάμεση διάρκεια παρακολούθησης: μεταστατικό CSCC: 8,1 μήνες· τοπικά προχωρημένο CSCC: 10,2 μήνες· συνδυαστικό CSCC: 8,9 μήνες

**Περιλαμβάνει μόνο ασθενείς που είχαν θεραπευτεί πλήρως από προηγούμενη δερματική νόσο· οι ασθενείς με τοπικά προχωρημένο CSCC στη μελέτη EMPOWER-CSCC-1 υποβλήθηκαν σε βιοψία για να επιβεβαιωθεί η πλήρης ανταπόκριση.

Για τη συνδυαστική ανάλυση ασφάλειας (n=163) της μελέτης EMPOWER-CSCC-1 και των δύο ομάδων επέκτασης κλινικής μελέτης στο προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κόπωση (29%), εξάνθημα (25%) και διάρροια (22%). Η θεραπεία με cemiplimab-rwlc διακόπηκε οριστικά λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών στο 5% των ασθενών και οι ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε οριστική διακοπή της θεραπείας ήταν πνευμονίτιδα, αυτοάνοση μυοκαρδίτιδα, ηπατίτιδα, άσηπτη μηνιγγίτιδα, σύνδρομο σύνθετου περιφερειακού πόνου, βήχας και μυϊκή αδυναμία. Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (SAEs) παρατηρήθηκαν στο 28% των ασθενών. Οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίστηκαν σε τουλάχιστον 2% των ασθενών ήταν κυτταρίτιδα, σήψη, πνευμονία, πνευμονίτιδα και λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος.

Σύνοψη του προγράμματος ανάπτυξης του cemiplimab-rwlc

Το cemiplimab-rwlc αναπτύσσεται από κοινού από τη Regeneron και τη Sanofi στο πλαίσιο μιας συμφωνίας παγκόσμιας συνεργασίας.

Τον Απρίλιο του 2018, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) αποδέχτηκε προς αξιολόγηση την Αίτηση Άδειας Κυκλοφορίας για το cemiplimab-rwlc για τη θεραπεία ασθενών με μεταστατικό πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος ή με τοπικά προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος οι οποίοι δεν έχουν κριθεί  κατάλληλοι για χειρουργική επέμβαση. Η διαδικασία αξιολόγησης από τον EMA αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν θεραπείες για το προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος που να έχουν λάβει έγκριση από τον EMA. Εξετάζεται η υποβολή αιτήσεων για έγκριση προς τις ρυθμιστικές αρχές περισσότερων χωρών στη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Πέρα από το προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος, το cemiplimab-rwlc ερευνάται στο πλαίσιο κλινικών μελετών στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, παράλληλα με τη διεξαγωγή κλινικών μελετών στο πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου, το μελάνωμα, τον καρκίνο του παχέος εντέρου και ορθού, τον καρκίνο του προστάτη, το πολλαπλό μυέλωμα, λέμφωμα Hodgkin και το μη Hodgkin λέμφωμα. Οι εν λόγω δυνητικές χρήσεις είναι υπό έρευνα και η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους δεν έχουν αξιολογηθεί από καμία ρυθμιστική αρχή.

Τι είναι το cemiplimab-rwlc;

Το cemiplimab-rwlc είναι ένα συνταγογραφούμενο φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ατόμων που πάσχουν από έναν τύπο καρκίνου που ονομάζεται πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος που έχει κάνει μετάσταση ή δεν είναι δυνατό να θεραπευτεί με χειρουργική επέμβαση ή ακτινοβολία.

Δεν είναι γνωστό εάν το cemiplimab-rwlc είναι ασφαλές και αποτελεσματικό για χρήση σε παιδιά.

Πηγή: iatronet.gr


Διαβάστε επίσης!

loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.